Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Slovník pojmů zde i jinde užitých

A jako Anežka

Alizarin-S: Také alizarinsulfonan sodný, 1,2-dihydroxy-9,10-antrachinon (alizarin). Sublimující organické barvivo. Hodí se například do dýmovnic, ve kterých vytváří žlutý dým.

B jako Božena

BKZ: Také bromkrezolová zeleň. Acidobazický indikátor.

C jako Cecil

:

Č jako Čeněk

Červená krevní sůl: hexakyanoželezitan draselný, ferrikyanid draselný, kyanový derivát železa, červená krevní sůl, tvořící krystalky. Používá se např. v textilní výrobě jako barvivo nebo ve fotografické technice jako zeslabovač . Připravuje se oxidaci hexakyanoželeznatanu draselného (žlutá krevní sůl).

D jako Daniela

Dextrin: dextriny, produkty neúplné hydrolýzy škrobu. Amorfní bezbarvé nebo nažloutlé látky, rozpustné ve vodě, nerozpustné v alkoholu. S jodem se barví různě podle délky řetězce: achrodextriny (4 – 6 glukosových jednotek) se nebarví vůbec, řetězce složené z 8 – 12 glukosových jednotek se barví červeně (erythrodextriny) až purpurově (amylodextriny) a dextriny složené z 30 – 35 glukosových jednotek se barví modře jako amylosa. Používají se k výrobě lepidel a lepicích past, při úpravě papíru, textilií i v potravinářském průmyslu jako zahušťovací prostředky.

E jako Eva

Elektron: je lehká slitina hořčíku, hliníku, manganu a zinku. např. Mg 90%, Al 8%, Zn + Mn 1,5%)

F jako Filip

:

G jako Gabriela

:

H jako Hanka

Hroznový cukr: Také glukosa, cukr škrobový, dextrosa, D-glukosa. Spolu s fruktosou je obsažen v ovoci, medu a v malém množství v krvi.

Glukosa, škrobový cukr - vzorec

Hydrochinon: Také 1,4-dihydroxy benzen. Bílá krystalická látka. Vyrábí se z anilinu. Používá se v barvářství a jako složka fotografických vývojek. V zábavné chemii se používá v luminiscenčních reakcích.

I jako Ivana

Indigo: modře sublimující barvivo. Nedá se jednoduše sehnat, ale můžeme ho vyrobit z 2-nitrobenzaldehydu

Indigo - vzorec

Ignit: Zápalná směs používaná pro zážeh těžko zapalitekných pyrotechnických složí (HC dýmovnice, termity ap.)

J jako Jana

Jedlá soda: Také hydrogenuhličitan sodný. V chemii se používá na otupení minerální kyselosti (neutralizace přebytečné kyseliny).

K jako Kamila

Křemenná hlinka: Také křemelina, infusirová hlinka ap. Používá se jako sorpční materiál při zpracování olejů, sorpční materiál při chemických reakcích aj.

L jako Lada

:

M jako Michala

MM: Také methylenová modř. Oxidačně redukční indikátor. Oxidovaná forma je modrá, redukovaná bezbarva.

N jako Nataša

:

O jako Otakar

:

P jako Pavel

Perchlorethylen: Také perchlor, tetrachlor ethylen. Používá se jako odmašťovadlo. V pyrotechnice jim jde nahradit často zmiňovaný hexachlorethan v HC dýmovnicích.

Q jako Quido

:

R jako Radana

Realgar: Sulfid arsenu As4S4. Červená sklovitá hmota, v rozmletém stavu oranžový prášek. Při použití v bengálských ohních vznikají dýmy, které jsou jedovaté!

Rhodanid: Také thiokyanatan. Je sůl kyseliny thiokyanaté - HSCN, která je v čistém stavu nestabilní. V pyrotechnice se rhodanid rtuťnatý používá na Faraonovi hady a rhodanid měďnatý společně s chlorečnanem draselným jako blesková směs.

Ř jako Řehoř

:

S jako Soňa

Silicid vápníku: Chemický vzorec CaSi2. Připravuje se přímou syntézou vápníku s křemíkem nebo redukcí oxidu křemičitého nadbytkem vápníku. V pyrotechnice se používá do některých dýmovnic.

Sudan I: azobarvivo připravované kopulací benzendiazonium chloridu s 2-naftolem.

Sudan I - vzorec

Suřík: zjednodušeně oxid olovnato-olovičitý. Používá se jako anorganický pigment. Před použitím pro pyrotechnické účely se čistí cca 10% roztokem NaOH.

Surma: starý název pro antimonit, kosočtverečný minerál, sulfid antimonitý; krystaluje v dlouhých rýhovaných sloupcích nebo jehlicích, hlavně celistvý. Je olověně šedý s namodralým odstínem, dokonale podélně štěpný. T = 2 – 2,5, hustota 4,6 g•cm–3. Vyskytuje se na rudných žílách, v ČR v Příbrami, Bohutíně, v okolí Milešova a Krásné Hory, na Slovensku v Dúbravě a Kremnici. Nejbohatší světová ložiska jsou v jižní Číně, Bolívii, Japonsku a Sedmihradsku (Rumunsko), hlavně v Baia Sprie a Baiutu. Hlavní antimonová ruda. Nazván podle chemického složení.

Suřík: Také minium, oxid olovnato-olovičitý, ortoolovičitan olovnatý. Oranžově červený až jasně červený prášek. Používá se jako antikorozní pigmnet do základových olejových nátěrů kovů. Rozpouštěním v kyselině dusičné (1:1) získáme oxid olovičitý a roztok olovnaté soli. V pyrotechnice se používá společně s práškovými kovy v termitech.

Š jako Šárka

Šelak: klovatina. Používá se k výrobě izolačních materiálů, laků, politur, pečetních vosků a v neposlední řadě do salonních bengálských ohňů. Lze ho zakoupit v Praze v drogerii "Zlatnická"

T jako Tamara

Travex: směs chloridu sodného a chlorečnanu sodného, dříve se používal na hubení plevele.

U jako Uršula

:

V jako Věra

Vínan: Sůl kyseliny vinné (hydroxdikarboxylová kyselina). v zábavné chemii se používá pro ukázku katalytické oxidace.

Vodní sklo: Roztok křemičitanu draselného a sodného ve vodě. V průmyslu kerasmiky se používá jako stekuťovadlo. V zábavné chemii se dá použít v pokusu kvetoucí zahrada

W jako Wolfgang

Woodův kov: Slitina cínu, vizmutu, olova, kadmia vyznačující se nízkým bodem tání.

X jako Xenie

:

Y jako Yagdrastil

:

Z jako Zuzana

Zinková běloba: Také oxid zinečnatý. Jde o malířský bílý pigment. Připravuje se spalováním zinku. V pyrotechnice se používá do některých HC dýmovnic.

Ž jako Žaneta

:

Sponzorované odkazy

Reklama