Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na info@uranit.cz
Sponzorované odkazy

Příprava ethylesteru kyseliny borité

Do zábrusové baňky s kulatým dnem vpravíme 20 g kyseliny borité a 200 ml konc. kyseliny sírové (nadbytek kyseliny zajišťuje vázaní vody, která by jinak rozkládala vznikájící ester), nasadíme zpětný chladič. Připojíme chlazení, pustíme vodu a přes chladič přilijeme 65 ml ethanolu - obsah se zakalí a samovolně zahřeje. Pomocí topného hnízda udržujeme 90 minut v mírném varu. Pak vyměníme zpětný chladič za sestupný a jímáme destilát v rozmezí 70 až 80°C (azeotrop obsahuje 29 až 32 % triethylborátu Tvaz = 76.6 °C .Takto připravený produkt hoří zpočátku modrým plamenem (ethanol) a pote zeleně (ethylester kseliny borité).

Další frakci jímáme v rozmezí 105 až 125 °C (Tvar = 117 až 120 °C - čistý produkt).

H3BO3 + 3CH3CH2OH --> B(OCH2CH3)3 + 3H2O

Triethylester kyseliny borité je čirá kapalina o bodu varu 117 až 120 °C. Mísí se neomezeně alkoholy, hoří zeleným plamenem. Vodou se rozkládá zpět na kyselinu boritou a ethylalkohol.

Sponzorované odkazy

Reklama