Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Chemoluminiscence luminolu

Chemikálie: hydroxid sodný, červená krevní sůl, luminol, destilovaná voda a peroxid vodíku 30%

Postup: připravíme roztoky A a B:

A-0,1 g luminolu, 5 ml 5% hydroxidu sodného a doplnit na 400 ml vodou.
B-1,5 g červené krevní soli, doplnit na 400 ml vodou a přidat 3 ml 30% peroxidu vodíku.

Po smíchání obou roztoku se objeví světlemodrá luminiscence. Zvlášť výrazné je přilévání roztoku B do roztoku A nálevkou, kde se objevuje světlo rozpouštějícího se roztoku

Luminiscence - chemická rovnice

Chemoluminiscence kyslíku

Chemikálie: hydroxid sodný, 30% roztok peroxidu vodíku, led, chlór se připraví rekcí manganistanu draselného a koncentrované kyseliny chlorovodíkové.

Postup: Do zábrusové baňky se nasype 5 g manganistanu draselného a z přikapávací nálevky se přidává konc. kyselina chlorovodíková cca 50 ml. Takto vzniklý chlór se zavádí do promývačky s roztokem 20 g hydroxidu sodného, rozpuštěného ve 40 ml ledové destilované vody, který se chladí ledem cca 160g a přileje se 50 ml 30% roztoku peroxidu vodíku. Pri dokonalém zatemnění uvolňující se kyslík barví roztok růžově až červeně.

Cl2 + 2NaOH --> NaClO + NaCl +H2O
H2O2 +NaClO --> NaClO2 + H2O
NaClO2 --> *O2 + NaCl

Kyslík v prostředí barevné látky  

Chemikálie: luminol (v tomto pokusu působí jako indikátor), dichlormethan, hydroxid sodný, 30% peroxid vodíku, chlor se připraví reakcí manganistanu draselného a kyseliny chlorovodíkové

Postup: do promývačky se odvážíme 0,1 g luminolu, rozpustíme ve 20 ml dichlormethanu, přidáme 60 ml 6 M roztoku hydroxidu sodného a po ochlazení roztok 20 ml 30= peroxidu vodíku. Při probublávání chlorem ve tmě se objeví světlo chemiluminiscence.

Luminiscence hydrochinonu

Rozpustíme 1 g hydrochinonu a 5 g uhličitanu draselného ve 40 ml 30-40% vodného roztoku formaldehydu (formalín). roztok přelijeme do lahve s objemem minimálně 1 litr (směs pění). K tomuto roztoku přidáme v dobře zatemnělé místnosti 15 ml 30% peroxidu vodíku. Směs začne pěnit a objeví se oranžové světélkování.

Chemická energie, která se uvolňuje oxidaci hydrochinonu peroxidem vodíku v zásaditém prostředí, se téměř úplně přeměňuje v enrgii světelnou a nikoliv tepelnou, jak bývá při reakcích obvyklé. Přesto se však i při této reakci teplo uvolňuje a formaldehyd se začíná odpařovat - pozor je jedovatý a zapáchá.

Luminiscence při krystalizaci

K 81,5 g síranu sodného (bezvodý) a 200 g síranu draselného přidáváme po malých dávkách horkou vodu. Když se krystaly rozpustí, necháme roztok volně chladnout. První jiskry můžeme pozorovat v zatemnělé místnosti už při 60°C, postupem času se vytváří celé snopky jisker (cca hodina). Světélkování je způsobeno chemickou reakcí

2K2SO4 + Na2SO4 + 10H2O --> 2K2SO4.Na2SO4.10H2O

Sponzorované odkazy

Reklama