Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Samozápalné směsi

Směs I

Pomůcky: lihový kahan, tyčinka, miska porcelánová, kádinka, lodička

Chemikálie: manganistan draselný, koncentrovaná kyselina sírová

Postup: asi čtvrt malé lodičky jemně rozetřeného manganistanu draselného přelijeme malým množstvím kyseliny sírové, aby vznikla hustá kaše. Tyčinkou naneseme částečky kaše na knot lihového kahanu, který se vznítí.

2KMnO4 + H2SO4 --> Mn2O7 + K2SO4 + H2O 2Mn2O7 --> 4MnO2 + 14O

Směs II

Pomůcky: třecí miska, azbestová síťka, pipeta

Chemikálie: práškový zinek, dusičnan amonný, chlorid amonný

Postup: 4 g práškového zinku opatrně smícháme s dobře vysušenými a rozetřenými 4 g dusičnanu amonného a 1 g chloridu amonného. Kapkou vody uvedeme do pohybu reakci - pozor na prudké vzplanutí směsi (pracujeme na nehořlavé podložce.)

Jedná se o katalyzovanou reakci, při které se rozkládá dusičnan amonný, uvolňuje se teplo a práškový zinek shoří.

Chemikálie sušíme při teplotě 120°C a směs důkladně zhomogenizujeme. Větší množství vody reakci zastaví.

Směs III

Pomůcky: třecí miska, špejle, pipeta

Chemikálie: chlorečnan draselný, cukr, koncentrovaná kyselina sírová

Postup: směs 1 g práškového chlorečnanu draselného a 1 g cukru vzplane prudkým plamenem, přikápneme-li na ni koncentrovanou kyselinu sírovou. Provádíme v třecí misce. Chlorečnan se rozkládá na chlorid a uvolňuje kyslík, který reaguje s uhlíkem v cukru.

2KClO3 --> 2KCl + 3O2
Chlorečnannový bengálský oheň 1 Chlorečnannový bengálský oheň 2 Chlorečnannový bengálský oheň 3

Směs IV

Pomůcky: třecí miska, azbestová síťka, pipeta, kádinka

Chemikálie: jód, práškový hliník

Postup: ve třecí misce rozetřeme 2 g práškového hliníku předem vysušeného při 120°C se 3 g jódu. Ke směsi na azbestové síťce kápneme několik kapek vody. Směs se za okamžik vznítí a prudce hoří.

Vzniklým reakčním teplem část jódu ve formě par uniká do ovzduší.

3I2 + 2Al --> 2AlI3

Tření jódu s hliníkem provádíme v úplně suché třecí misce - přikapáváme pouze 2 - 3 kapky vody! Práškový hliník lze nahradit stříbřenkou. Jedná se o katalyzovanou reakci - katalyzátorem je H2O. Místo hliníku lze také použít hořčík nebo zinek

Směs V

Chemikálie: manganistan draselný, glycerin

Postup: špetku rozetřeného manganistanu nasypeme na podložku a přidáme několik kapek glycerinu

Asi nejznámější a také nejjednodušší směs. Po přidání glycerinu nastává indukční čas 20-50 sekund(nejčastěji kolem 30s).Směs začne hořet za vývoje většího množství dýmu. Lepší efekt než samotné smíchání látek je zabalit Manganistan do toaletního papíru a vytvořit tak kuličku průměru 3-8mm. Na nehořlavou podložku(několik vrstev alobalu…)kápneme několik kapek glycerinu a vytvořenou kuličku s manganistanem do něj vložíme… Velmi imponujícího efektu lze dosáhnout kombinací manganistanu se střelnou bavlnou nebo směsí FLASH No. 9

Směs VI

Chemikálie: peroxid vodíku v tabletách (tuhý peroxid), dithioničitan sodný (v odbarvovači DUHA)

Postup: na kousek alobalu položíme 2 tablety tuhého peroxidu vodíku a zasypeme je zhruba dvounásobným objemovým množstvím Dithioničitanu sodného. Zabalíme do 3 vrstev alobalu a pevně umačkáme do kulovitého tvaru.

Směs se musí v alobalu pevně umačkat. Silnějším nárazem o zem se směs zapálí a začne hustě bíle dýmit. Do vytvořené koule lze také vyvrtat 3 otvory v místě uložení peroxidu a hodit ji do vody.Po chvílí se směs zapálí a začne dýmit.

Sponzorované odkazy

Reklama