Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Příprava dusitanu sodného

V železné misce zahříváme 12 g dusičnanu sodného až do roztavení. Poté opatrně přidáme 30 g granulovaného olova. Reakční směs zahříváme a mícháme asi 30 minut. Při přidávání olova se chráníme štítem. V tavenině probíhají tyto reakce:

2NaNO3 --> 2NaNO2 + O2
2Pb + O2 --> 2PbO
4NaNO3 --> 2Na2O + 4NO + 3O2
Na2O + PbO --> Na2PbO2

Po ochlazení taveninu vyloužíme horkou vodou a zfiltrujeme. Žlutý oxid olovnatý zpracujeme na dusičnan olovnatý. Do filtrátu obsahujícího dusitan a olovnatan zavádíme 2-3 minuty prou oxidu uhličitého, čímž vysrážíme uhličitan olovnatý. Směs zfiltrujeme, filtrát zneutralizujeme několika kapkami kyseliny dusičné, odpaříme na porcelánové misce do sucha. Odparek přežíhneme v plameni Bunsenova kahanu.

Sponzorované odkazy

Reklama