Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Kvíz - chemické zajímavosti

Znáte nejpomaleji se přeměňující přirozený radioizotop? Zobrazit řešení
Vite, že existuje reverzibilní anorganický acidobazický indikátor s přechodem ve viditelné části spektra?
Víte jak rozpustit manganistan draselný v benzenu (normálně je v benzenu nerozpustný)? Zobrazit řešení
Proč nám rybníky nezamrzají ode dna jak je u "slušných" kapalin zvykem? Pozn. to by se perfektně lovoli ryby. Stačilo by počkat do zimy a jen je sezbírat. Zobrazit řešení
Je správnější zápis P2O5 nebo P4O10? Netipujte a zkuste si zdůvodnit. Zobrazit řešení
Mohou existovat dvě různé modifikace vodíku (izotop 1H, molekula H2 v kapalném stavu)? Pokud ano, jak se liší. Zobrazit řešení
Existuje nějaký nerozpustný (ve vodě) dusičnan pominelemi dusičnany organických látek (látka je rozpustná pokud se rozpustí více jak 1 g na 100 g vody). Zobrazit řešení
Bromistan draselný byl poprvé připraven poměrně kuriózním způsobem, víte jak?Zobrazit řešení
Je to s podivem, ale za určitých podmínek je možné obyčejnými nůžkami stříhat okení sklo. Vaším úkolem je tyto podmínky určit. Malé upřesnění. Teplota a tlak jsou za standardních podmínek, tloušťka skla nepřekračuje 2 mm. Zobrazit řešení
O skle je obecně známo, že při prudké změně teploty praskne. Existuje však sklo, které je možno zahřát v plameni plynového kahanu do červeného žáru a bezprostředně ponořit do proudu studené vody a material vydrží. Poznáte z popisu o které sklo se jedná, případně proč má takovéto vlastnosti. Zobrazit řešení
Možná jste se někdy setkali při rozebírání a čištění bojleru s kovovou tyčkou umístěnou uvnitř, která je vodivě spojena s kovovým pláštěm kotle. Určitě dokážete určit k čemu slouží, ale s principem jak to funguje bude horší. Zobrazit řešení
Vodivost je především doménou kovů případně některých keramických materiálů či plastů dopovaných halogeny. Přesto však existuje plast obsahující pouze hlík a vodík jenž také vede proud. Znáte ho? Zobrazit řešení
Většina kapalin či suspenzí s kterými se běžně setkáváme jsou označovány jako newtonské kapalin tj. jejich viskozita ("jak dobře kapalina teče") je pouze funkcí teploty. Naproti tomu existují kapaliny nenewtonovské, kde je viskozita funkcí teploty a "rychlosti míchání" (přesněji dvx/y). Zobrazit řešení
Víte jaké jsou rozdíly v matematickém aparátu (potřebných rovnicích a konstantách) pro návrh výroby (tvarování do šišek - salám a kvádrů - cihla) salámu a cihel? Cihly a salám vytlačujeme vhodným otvorem a řezáme na potřebnou délku. Zobrazit řešení
Vanad má ve svých sloučeninách až 5 různých barev. Dokážete jednotlivým barvám přiřadit dáné sloučeniny? Zobrazit řešení

Sponzorované odkazy

Reklama