Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Korálky v kádince

Pomůcky: kádinka, kapátko

Chemikálie: síran měďnatý, cukr, červená krevní sůl

Postup: do kádinky nalijeme velmi zředěný roztok síranu měďnatého. Do roztoku kápneme kapku cukerného roztoku, který obsahuje malé množství červené krevní soli. Kapka se obaluje hnědým povlakem, který se rozšiřuje do různých tvarů.

Na povrchu se vytváří hexakyanoželeznatan měďnatý ve formě polopropustné membrány, přes níž voda proniká do kapky koncentrovaného roztoku cukru. Membrána se naplní až do prasknutí a sirup uniká do okolního prostředí, kde se kolem něj okamžitě vytváří nová membrána reakcí síranu měďnatého s červenou krevní solí. Pokus trvá minimálně jeden den

2K3[Fe(CN)6] + 3CuSO4 --> Cu3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4

Sponzorované odkazy

Reklama