Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na info@uranit.cz
Sponzorované odkazy

Bengálské ohně

Bengálské ohně jsou směsi oxidačních a redukčních chemikálii (palivo + okysličovadlo) a látek barvící plamen. K barvení plamene se používají kationty Na, K, Li, CuCl aj. Jako oxidační činidlo se používá chlorečnan draselný, dusičnan draselný, chloristan draselný aj. Jako palivo se používají nejrůznejší anorganické i anorganické látky: sacharosa (cukr), dřevěné uhlí, šelak, síra, aj. K zvýšení svítivosti se používají práškové kovy např. Mg, Al, Zn, Cu, Ce, Ti aj.

Draslík barví plamen sice fialově, ale s poměrně malou intensitou, velice snadno jej "přehluší" většina jiných iontů. K přípravě fialového plamene se tedy draslík příliš nehodí. Jeho intensita je natolik "slabá", že je možné jej použít v pyrotechnických složích barvících plamen červeně, žlutě, oranžově, méně často i zeleně. Typickým příkladem je pomyslná kompozice obsahující dusičnan draselný, dusičnan strontnatý, šelak. Dusičnan draselný zde působí jako okysličovadlo, snižuje množství Sr(NO3)2 (a tím i zlevňuje slož, ve většině případů totiž stačí obsah plamene barvící složky ve směsi kolem 30-70%) a nijak nesnižuje výsledné červené zbarvení.

Stroncium barví plamen sytě červeně, platí to, co již bylo řečeno (nesmí se kombinovat s kationty sodnými jinak červené zbarvení přejde v oranžovou, toho, ale i jiných kombinací iontů se využívá k dosažení "exotických" barev). Nejvíce se využívá dusičnanu strontnatého, méně již chlorečnanu strontnatého, uhličitanů, šťavelanů, chloridů.

Barium barví plamen zeleně, ovšem lze snadno znehodnotit právě přítomností sodíkových iontů. Na to se musí dávat pozor, jinak vznikne ošklivě zelenožlutá, nepříliš výrazná barva. Podobně nehezká barva vzniká i při použití slože neobsahující sodík (např. Ba(NO3)2, šelak, síra). Je to dáno menší intensitou zeleného zbarvení (málo disociovaných iontů, o tom také níže), které lze zefektivnit přídavkem aniontů, které zvýší těkavost (halogeny)

Lithium poskytuje červené zbarvení a podobně jako v případě Ba2+ je vhodné jej ve směsi doplnit o těkavý halogen (chloridy), čímž se zvýší jeho čistota. Lithium je levnou náhradou strontnatých iontů, zvláště jako dusičnan lithný, jehož cena se nyní pohybuje kolem 200 Kč/kg, zatímco dusičnan strontnatý stojí cca 500-900 Kč/kg.

Vápník barví plamen oranžově, vžilo se označení cihlově červená až cihlově oranžová barva. Ve směsi se (oproti čisté sloučenině vápníku) dočkáme spíše oranžové až oranžově žluté. Čistotu oranžové barvy nám totiž komplikují jiné ionty (nejvíce opět všudypřítomný sodík), proto nečekejte, že slož KNO3/CaC2O4/palivo bude barvit plamen oranžově. Pokud chceme dosáhnou krásně oranžové zbarvení, je výhodné použít kombinaci Ca2+/Sr2+. Směs vápenatých a sodných kationtů vydává zlatavou barvu.

Bílý plamen:

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
dusičnan draselný 76 18 23 7 70 34 24 4,2 76
S prach 22 10   3,5 24 8 7 12,25  
dřevěné uhlí 2             1,75 2
sulfid antimonitý   3     6        
oxid vápenatý   4              
Zn prach     2            
pyrotechnický prach     6            
jedlá soda     12           22
Sb prach       1,75   12      
Pb3O4 suřík           10 1    
sulfid arsenitý (realgar)             2    

Červený plamen:

Tyto bengálské ohně nabývají barev od červené přes purpurovou až do růžové

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
sulfid antimonitý 6,5     2,5          
dřevěné uhlí 3   1,5 1          
S prach 16 7 5,5 6 7 7      
dusičnan strontnatý 64,5   17 20     52    
chlorečnan draselný 10 26,25 1 5 27 27      
uhličitan strontnatý   10,5              
CaCO3 srážený         10        
chlorid draselný           10      

Fialový plamen:

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
chlorečnan draselný 27 27 21 25 26,25 90 8,75    
dusičnan strontnatý 12                
S prach 18 22,5 7 20 6,1 50 4,75    
dřevěné uhlí 5 1 5,5 5          
chlorid rtuťný 1                
uhličitan vápenatý   20   20   40 3,5    
dusičnan draselný   31   30          
Cu prach     10,5            
zásaditý CuCO3       5          
uhličitan draselný         5,25        
Al prach         5,25        
šelak           15      
oxid měďnatý           2 8,75    

Modrý plamen:

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
oxid měďnatý 10       10 22     6
chlorečnan draselný 30 31   28 30 67 131 9 18
S prach 20 14   15 24 24 25 1 14
dusičnan draselný 40 31 16 27 40 22     24
sulfid antimonitý   12 8            
oxid zinečnatý   12              
Zn prach     4            
zásaditý CuCO3       15     26    
Al prach             26    
jedlá soda               2  

Oranžový plamen:

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
S prach 3,5   4            
oxid vápenatý 8,5                
chlorečnan draselný 13 10 7            
dusičnan strontnatý   40 20            
šelak   10 5            

Zelený plamen

Chemikálie Množství v (g)
  I II III IV V VI VII VIII IX
kyselina boritá 30         1,75      
S prach 18 21,5 18 8 7

3,5

     
chlorečnan draselný 7,2 21,5 24,5 5,5 26,5 14      
dusičnan barnatý   57 48,5 71,5     54-61 40 80
sulfid antimonitý     9            
dřevěné uhlí       15          
uhličitan barnatý         10,5        
Mg prach             11-30 28  
PVC prach             19-25   10
vosk nebo vazelína             0,5-4 2 (vosk)  
šelak                 10
hexachlorethan               30  

Sponzorované odkazy

Reklama