Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Bleskové směsi - Flashe: složení a výroba

Flashe neboli bleskové směsi se skládají z oxidační a redukční složky. Po iniciaci nejčastěji plamenem dochází k exotermické reakci za vzniku velkého množství tepla a světla. Flashe bývají často zaměňovány s termity (směs práškového kovu a oxidu). Ve většině případů je vyzářené záření z oblasti viditelného světla (600-700 nm). V některých případech, typicky oslepovací směsi pro vojenské účely je část záření v UV oblasti a může poškodit zrak. Není proto vhodné zkoušet nové směsi v noci bez ochranných pomůcek (sluneční brýle, svářečská kukla).


Základní směs

Chemikálie množství (g)
manganistan draselný 10
Mg prach 15

Sulfid antimonitý lze nahradit sulfidem vizmutitým

Chemikálie množství (g)
Al prach 20
sulfid antimonitý 15
chlorečnan draselný 65

Thiokyanatan měďnatý a chlorečnan draselný

Tato směs je citlivá na mechanické podněty, ale reakce je dostatečně exotermní a rychlá. Používám jí kombinací s modem, kdy jod během okamžiku vysublimuje a vytvoří efekt "atomového hřibu".Jednou jsem to zkoušel na chatě blízko silnice, zafoukal vítr a mrak jodu pokryl silnici pravě v okamžiku, kdy projíždělo auto. Chudák řidič zastavil a nevěděl, která bije.

Chemikálie obj.%
rhodanid měďnatý - Cu(SCN)2 50
chlorečnan draselný 50

Klasický flash No. 9

Vhodný do dělobuchu nebo v kombinaci kuličkami z alobalu do kulových pum

Chemikálie množství (%)
Al prach 20
manganistan draselný 65-60
S prach 15-20

Chloristanový flash

Hliník musí být ve formě pudru (nejlépe pyrotechnický), jinak to špatně reaguje.

Chemikálie množství (g)
chloristan draselný 66
Al pyrotechnický 34
Vznět flashe 1 Vznět flashe 2 Vznět flashe 3 Vznět flashe 4

Zápalná slož s obsahem hliníku

Chemikálie množství (g)
dusičnan draselný 65
Al 26
dřevěné uhlí 9

Zápalná slož chloristan, hořčík

Chemikálie množství (g)
chloristan draselný 50
Mg 50

Firebally jsou efektivní pyrotechnické slože používane ve filmu k navození působivého výbuchu (ne takhle vybuch C4-ky opravdu v realu nevypada:-)). Základem firreballu je palivo - typicky benzín, ethanol ap. Nekdy se používá i např. olej (obtížně se zažehuje) a jine organické kapaliny. Další nezbytnou částí pokud pominu (zažehnutí jiskrou oblaku areosolu) je nějká naložka ktera hořlavinu rozptýlí a zažehne - vetšinou se používá některý druh flashe (KP/Al ....) někdy se přidává i oxidovadlo.

Nebudu se zde zabývat firebally benzin ... toho je na netu plno a v pomerně dobre kvalitě.

Na Pyroforu jsem narazil na téma "Barevné firebally" a to me zaujalo. Obrazovou a textovou dokumentaci jsem převzal od Dericka THX.

Princip vzniku barevného plamene a konstrukce firebalu je snad již celkem jasná, takže zde jenom krátký popis:

Celý mechanismus reakce spočívá v celkem dobré rozpustnosti některých chloridů kovů v metylakoholu.

Výhodou použití metanolu (dále jen MeOH) je jeho barevně neutrální plamen a taky cena. Stejně dobře by šel v dané aplikaci použít i ethanol, či isopropanol, ovšem s tím, že s narustající molekulou alkoholu roste úměrně tomu i její cena. Jedinou velkou nevýhodou je toxicita MeOH, což klade vyšší nároky na manipulaci, bezpečnost, hygienu práce a zkušenosti se zacházení s jedy. Je třeba důrazně varovat, před účinky MeOH na organizmus - jedná se o nebezpečný buněčný jed, poškozující nevratně celou řadu důležitých orgánů vč. zraku. Možná, že moje varování přijde některým hazardérům jako přehnané, ale toto nebezpečí vážného poškození zdraví je reálné a je proto nutné ho nepodceňovat. Obzvláště ve vztahu k množství, se kterým se při přípravě slušného firebalu pracuje tj. desítky litrů (!), je obezřetnost a použití ochranných pracovních pomůcek více než na místě.

Jako optimální se ukázali 4%-ní roztoky solí v methanolu (u 1%-ních nebyl barevny efekt tak výrazný).

Zvláštností je pak použití kyseliny borité, která při rozpuštění a přidání nepatrného množství H2SO4 do roztoku, vytvoří s MeOH metylester, jenž při hoření umožní lépe redukovanému bóru obarvit plamen do hezké smaragdové barvy.

Hoření - vzorky

  1. SrCl2.6H2O 1%
  2. LiCl.xH2O 1%
  3. CuCl2.2H2O 1%
  4. H3BO3 1% + malé množství H2SO4
Barevné firebally 1

K roznětu byly použity standartní 50g náložky na bázi flashe KP/Al v papírovém pouzdře, umístěné pod kanystrem.

Roztoky solí

  1. LiCl.xH2O 4%
  2. LiCl.xH2O 3% + CuCl2.2H2O 1%
  3. SrCl2.6H2O 4%
  4. CuCl2.2H2O 4%
Barevné firebally 2

K roznětu byly použity 15g náložky na bázi flashe KP/Al v papírovém pouzdře, umístěné pod PET lahvemi.

Sponzorované odkazy

Reklama