Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Příprava chlorečnanu draselného

Běžná průmyslová výroba chlorečnanu draselného probíhá elektrolyticky rozkladem chloridu draselného. Udržení taveniny KCl ale jaksi není v laboratoři technologicky možné a proto mesíme zvolit alternativní metodu.

170 g KOH rozpustíme v kuželové baňce o objemu 1 l v nejmenším množství vřelé vody 90-100 ml. Baňku zahříváme na vroucí vodní lázni a do roztoku zavádíme chlor pomocí skleněné trubičky (pro lepší absorbci chloru můžeme použít trubičku zakončenou fritou) tak dlouho, až kapalina nezbarvuje fenolftaleinový papírek. Po ochlazení roztok odpaříme k rušené krystalizaci. Vyloučené krystaly odsajeme na Buchnerově nálevce a promyjeme malým množstvím ledové vody. Připravený preparát rekrystalizujeme z co nejmenšího množství horké vody.

Chlorečnan draselný se hojně používá v pyrotechnice(překvapivě) a uplatnění nalézá zejména při výrobě chloristanu draselného termickým rozkladem.

NázvyVzorec
 

chlorečnan draselný
potassium chlorate
Kaliumchlorat
KClO3
Vzorec chlorečnanu draselného, kclo3 - příprava
R9, R22, R51/53, S2, S13, S16, S27, S61

Sponzorované odkazy

Reklama