Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Příprava chloristanu draselného tepelným rozkladem chlorečnanu draselného

50 g chlorečnanu draselného zahříváme v keramickém kelímku 30 minut při 370° (teplotu postupně zvyšujeme!!,teplota nesmí překročit 400 °C dochází k rozkladu vznikajícího chloristanu na chlorid draselný a kyslík!!).Během tavení hmota v kelímku ztuhne (vznikající chloristan a chlorid mají vyšší bod tání než chlorečnan). Poté necháme taveninu vychladnout a vyloužíme cca 3 objemy vroucí vody, vzniklý roztok za horka zfiltrujeme, ochladíme na 0°C a vzniklé krystalky odsajeme.

Teplota při tavení chlorečnanu nesmí přesáhnout 400°C (nastává rozklad chloristanu), chlorečnan nesmí obsahovat organické nečistoty, oxid manganičitý ap. (hrozí riziko výbuchu nebo rozkladu chlorečnanu).

4KClO3 --> 3KClO4 + KCl

Tato reakce probíhá současně se vznikem chloristanu a snižuje výtěžek vzniklého chloristanu:

2KClO3 --> 2KCl + 3O2

Sponzorované odkazy

Reklama