Uranit.cz - zábavná chemie a pyrotechnika pro všechny                                                        English version available here
Hlavní menu


Máte zájem podílet se na vývoji Uranitu? Napište nám na [email protected]
Sponzorované odkazy

Příprava kyseliny malonové

Do 5 litrové varné baňky umístíme 500 g (5,3 mol) kyseliny chloroctové a 700 ml vody. Roztok zahřejeme na 50 °C, neutralizujeme 290 g. (2,7 mol) bezvodého uhličitanu sodného a ochladíme na teplotu místnosti. Mezitím rozpustíme 294 g (6 mol) kyanidu sodného v 750 ml vody a ochladíme na teplotu místnosti. Poté roztok kyanidu sodného začneme opatrně přidávat k roztoku chloroctanu sodného (reakční směs mícháme a chladíme vodou). Po přidání veškerého chloroctanu sodného chlazení přerušíme a teplotu necháme stoupat. Po dosažení 95 °C, chladíme roztok přidáváním 200 ml ledové vody tak, aby teplota již dále nestoupala. Po ustání exotermické reakce (teplota již dále neroste) zahříváme baňku 1 hodinu na parní lázni pro dokončení reakce.

Po skončení zahřívání roztok ochladíme na teplotu místnosti a do reakční směsi přidáme pomalu 240 g (6 mol) hydroxidu sodného. Když se hydroxid rozpustí, reakční směs zahřejeme na parní lázni. Poté co teplota dosáhne 60 až 70 °C, začne se vyvíjet amoniak (vzniká rozkladem nitrilové skupiny) a teplota prudce roste. Většina amoniaku se vyvine během 45 minut, ale roztok zahříváme ještě 3 hodiny. Poslední zbytky amoniaku odstraníme probublávání roztoku horkou parou (asi 60 minut). K horké reakční směsi přidáváme pomalu, za míchání roztok 600 g bezvodého chloridu vápenatého (samozřejmě je možno použít hexahydrát) v 1,8 l. vody ohřáté na 40 °C.

Poté reakční směs necháme uležet. Po 24 hodinách vyloučený malonát vápenatý pětkrát dekantujeme 500 ml ledové vody. Odsajeme na Buchnerově nálevce a sušíme na vzduchu při 40 až 50 °C do konstantní váhy. Výtěžek 800 až 900 g.

Kyselina malonová - reakční schéma, rovnice

Suchý malonát vápenatý umístíme do 3 l. varné baňky a přidáme 750 až 1000 ml ethanolu do vytvoření pastovité konzistence, která může být míchána magnetickou míchačkou. Baňku umístíme do chladící lázně (led + chlorid sodný) a za míchání začneme dělící nálevkou přidávat konc. kyselinu chlorovodíkovou (1 ml na 1 g bezvodého malonátu vápenatého). Po přidání kyseliny chlorovodíkové vzniklou reakční směs extrahujeme etherem (ideální je extraktor viz Obrázek 1). Etherovou vrstvu oddělíme a bez sušení zahustíme oddestilováním části etheru. Ochlazením vypadnou z reakční směsi krystaly kyseliny malonové, které vysušíme na vzduchu. Výtěžek 415 až 440 g. Teplota tání 130 °C a výše.

Extrakce kyseliny malonové etherem

Sponzorované odkazy

Reklama